Werkzaam in de industrie? Is jouw salaris marktconform?

Gideon Kueter 8-5-2017 16:10
Categorieën: Nieuws

In de afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de industrie en installatiebranche.

Industrie
De groei van de Nederlandse industrie was de afgelopen jaren vooral te danken aan een toename van de export. In 2017 vlakt deze exportgroei helaas wat af door een lagere economische groei wereldwijd. Desondanks blijft de exportmarkt goed voor de Nederlandse maak industrie. Wij merken dit vooral aan de toenemende aanvragen binnen de machinebouw en in mindere mate bij productie bedrijven.

Met name de laatste sector heeft nog veel last van de lage olieprijs en de moeilijke staalindustrie. Hopelijk gaan de nieuwe Europese verhogingen van heffingen op Chinees staal verlichting bieden voor o.a. Tata en alle toeleveranciers. Voordeel voor bedrijven die niet gerelateerd zijn aan de staal- of de oliemarkt is dat er iets meer technici beschikbaar zijn met kennis van procesinstallaties.

Installatiebranche
De verwachting is dat de installatiebranche zich in 2017 verder zal herstellen. Na de woningbouw die in 2016 al heel hard gegroeid is zal ook de utiliteitsmarkt nog beter worden. Vooral renovaties en in iets mindere mate op het gebied van nieuwbouw. Het kleine overschot aan personeel wat er in 2015 nog was, is in 2016 alweer verdampt waardoor het in 2017 weer steeds moeilijker zal worden om goede kandidaten te vinden.

Wij merken al een duidelijke toename van het aantal vacatures tegenover een afname aan beschikbaar personeel. Gelukkig beschikken we over een sterk netwerk van mensen die latent zoekend zijn waardoor wij veel vacatures nog goed kunnen vervullen.

Bekijk het overzicht salarissen!

De verwachting is dat dit nog licht blijft stijgen in 2017.

De bedragen zijn bruto per maand op basis van fulltime functie, exclusief vakantiegeld.

blog_image:article_bkprof_149425352859107fd828717.jpg:end_blog_image