10 tips voor een effectief functioneringsgesprek

Simone Klepper-van der Gaag 6-9-2018 14:48
Categorieën: Nieuws

Goed voorbereid jouw functioneringsgesprek in?
Lees deze tips, ga er mee aan de slag en jij bent er klaar voor!


Jij staat centraal
Allereerst wat is precies het doel van een functioneringsgesprek? In dit gesprek staat centraal hoe jij zo goed en enthousiast mogelijk je werk kunt uitvoeren. Let op, dit is geen beoordelingsgesprek! Dit betekend dat je leidinggevende mag aangeven wat hij verwacht maar zeker ook dat jij mag aangeven wat jij van je leidinggevende en de organisatie verwacht!

In dit gesprek kun je tevens kijken naar de korte en lange termijn afspraken. Denk hierbij aan doorgroeimogelijkheden of het aandragen van efficiënte oplossingen voor bepaalde processen?

1. Wees goed voorbereid
Een efficiënt en gestructureerd gesprek bevorder je door een agenda van te voren op te stellen met belangrijke punten die je wilt bespreken. Mogelijk heeft jouw gesprekpartner dit al gedaan, maar mocht dit nog niet het geval zijn, neem het initiatief of vraag van te voren of je deze kunt ontvangen.

2. Jouw functie, jouw werkzaamheden
Ga voor jezelf ook goed na welke taken onder jouw werkzaamheden vallen. Blijven deze hetzelfde? Komen er nieuwe taken bij? Vallen er oude werkzaamheden weg?

3. Zelfreflectie
Hoe heb jij de afgelopen periode jouw werk gedaan? Welke zaken gingen goed of waren een succes? Waar kreeg jij veel energie van? Welke zaken konden beter? Bedenk voor bovenstaande zaken voorbeelden die je kunt aangeven.

4. De samenwerking met jouw gesprekpartner en met jouw collega’s
Hoe verliep de samenwerking. Geef hierbij ook voorbeelden. Ervaar je teamwork? Wat kan er anders? Of heb je mogelijk een aantal punten die je wilt benoemen waar je niet blij mee bent. Dat mag uiteraard! Maar breng dit subtiel. Spreek vanuit jezelf door bijvoorbeeld aan te geven: ‘Ik merk dat…’.

Hoe ervaar jij de samenwerking met jouw collega’s? Wordt er goed geluisterd en worden zaken efficiënt met elkaar opgepakt? Hoe is de werksfeer?

5. Zoom in op de organisatie
Wat gaat er goed binnen de organisatie? Wat kan er anders? Hoe verloopt de communicatie? Heb je ideeën voor verbeteringen? Zijn de spullen en materialen up-to-date voor jouw werkzaamheden? Denk hierbij aan de apparaten waarmee je werkt: Laptop, iPad, scherm, auto e.d.

6. Wat zijn jouw toekomstplannen?
Werk jij aan jouw ambitie? Zie je doorgroeimogelijkheden? Wil je bepaalde competenties leren of meer verantwoordelijkheid? Ga dit goed na en geef dit aan.

7. Beloning
Heeft jouw functioneren bijgedragen aan een welverdiende loonsverhoging? Ga bij jezelf na of dit verdiend is en welk bedrag jij reëel vindt. Of misschien wil je andere voorwaarden bespreken?

8. Investeren in jouw ontwikkeling
Wil jij meer leren? Blijf op de hoogte van trends, software e.d. Wil jij bijvoorbeeld een cursus of opleiding volgen? Zoek van te voren uit wat bij jou aansluit en geef mogelijk al een indicatie qua prijs.

9. Pak terug op voorgaande functioneringsgesprekken
Mocht je in jouw huidige baan eerdere gesprekken hebben gehad, bekijk deze punten. Wat zijn de statussen van de gemaakte afspraken? Zijn er nog punten die je kunt meenemen?

10. Actiepunten op papier
Welke actiepunten wil jij naar aanleiding van dit gesprek met elkaar afspreken? Wees concreet en zorg dat je deze punten aan de aandacht breng met een korte planning erbij. Wanneer er verbeteringen van jou worden verwacht maak hierover meetbare afspraken.

Stel de vraag: “wat moet ik, voor mijn beoordeling, gedaan/behaald hebben om op dit punt voldoende te presteren”. Zorg ervoor dat je het verslag (inclusief actiepunten) van jouw functioneringsgesprek beide ondertekend.

Ben je tijdens de voorbereiding of het gesprek erachter gekomen dat je niet meer op de juiste plek zit of dat jouw ambities niet gehaald kunnen worden bij je huidige werkgever? Neem dan contact met ons op en wij verbinden je met de werkgever die dezelfde ambities heeft als jij!

Kijk op
https://www.bkprofessionals.nl/contact.html hoe je ons kunt bereiken.