Inschrijven

Vul hieronder je gegevens in. Er zijn slechts een aantal velden verplicht. Je kunt je CV gebruiken om alle velden snel in te vullen.

Personalia

dd-mm-jj
Houd Crtl-toets ingedrukt om meerdere antwoorden te selecteren
Houd Crtl-toets ingedrukt om meerdere antwoorden te selecteren
Houd Crtl-toets ingedrukt om meerdere antwoorden te selecteren
Houd Crtl-toets ingedrukt om meerdere antwoorden te selecteren

Vermeld hier je werkervaringen

Vermeld hier de genoten opleidingen

Meer vacatures of nieuws ontvangen?
BK Professionals B.V. neemt privacy zeer serieus en zal jouw aangeleverde gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van BK Professionals (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

Privacy Statement

BK Professionals B.V. vindt de privacy van haar sollicitanten belangrijk. Wanneer een sollicitant solliciteert via onze eigen website www.bkprofessionals verzamelt BK Professionals B.V. informatie (curriculum vitae (CV), motivatiebrief en persoonsgegevens). Deze informatie wordt door BK Professionals B.V. op een eerlijke en wettige wijze gebruikt. Dit betekent dat BK Professionals B.V. deze informatie verzamelt en verwerkt conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Identiteit en contactgegevens

Verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens is de besloten vennootschap BK Professionals B.V., gevestigd te (1976 CA) IJmuiden aan de Dokweg 17A. Ons
contactpersoon voor privacyzaken is mevrouw Klepper-van der Gaag, bereikbaar op nummer 088 321 25 20 en op e-mailadres simone@bkprofessionals.nl.

Doeleinden

BK Professionals B.V. verzamelt uw persoonsgegevens ten behoeve van werving en selectie. Werving en selectie is dan ook het gerechtvaardigde belang waarmee deze gegevens worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Met “verwerken” wordt bedoeld: het verzamelen, registreren, bewaren, overdragen, opzoeken, raadplegen, gebruiken, bekendmaken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze, vergelijken, blokkeren, vernietigen en verwijderen van wervingsinformatie.
Werving en selectie omvat:
• Communicatie met de sollicitant;
• Beoordelen van de juistheid van verstrekte informatie in het CV;
• Beoordelen van de geschiktheid van de sollicitant;
• Eventueel afnemen van een online assessment door een derde partij;
• Verstrekken van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
Gegevens die een medewerker dient aan te leveren voorafgaand aan of ten behoeve van indiensttreding vallen niet onder dit privacy statement.

Gegevens van sollicitanten

BK Professionals B.V. verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of email. BK Professionals B.V. verwerkt en verzamelt deze gegevens rechtstreeks via www.bkprofessionals.nl in ons CRM systeem Otys. Voorbeelden van deze gegevens zijn: contactgegevens van de sollicitant (naam, geslacht, adres, taal), de opleiding van de sollicitant en arbeidsverleden (vroegere werkgevers en referenties).

Delen van gegevens van sollicitanten

BK Professionals B.V. kan bepaalde gegevens van sollicitanten delen in overleg met de kandidaat met derde partijen die diensten aan BK Professionals B.V. leveren. Bijvoorbeeld een assessmentbureau indien dit onderdeel is van de wervings- en selectieprocedure. BK Professionals B.V. verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.

Het bewaren van gegevens van sollicitanten

BK Professionals B.V. bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens de wervings- en selectieprocedure. Op grond van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijdert BK Professionals B.V. de gegevens van sollicitanten en alle identificerende kenmerken uit haar database (CRM), uiterlijk 4 weken na het beëindigen danwel afronden van de sollicitatieprocedure. Mocht u, na afloop van de wervings- en selectieprocedure, uw gegevens eerder verwijderd willen hebben, dan kunt u een email sturen naar info@bkprofessionals.nl.
Uw gegevens worden dan door ons verwijderd.

Beveiliging

BK Professionals B.V. maakt gebruik van een aantal technische beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de gegevens van sollicitanten te waarborgen. De toegang tot gegevens van sollicitanten is beperkt tot personeelsleden van BK Professionals B.V. die betrokken zijn bij de wervingsactiviteiten van BK Professionals B.V.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door derden. Dit geldt bijvoorbeeld voor persoonsgegevens die door de sollicitant aan een andere partij worden aangeleverd en worden doorgestuurd naar BK Professionals B.V. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze partijen.

Inzicht gegevens in het gebruik van de website
BK Professionals verzamelt gegevens die inzicht geven in het gebruik van de website:
• BK Professionals heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.
• BK Professionals deelt geen gegevens met Google.
• BK Professionals verwerkt deze gegevens anoniem.
Zie voor meer informatie het cookiebeleid.

Uw rechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht op:

I. Inzage in alle persoonlijke gegevens die wij van u hebben opgeslagen en op het ontvangen van een kopie van die gegevens;
II. Verbetering en aanvulling van uw gegevens zodat fouten of omissies kunnen worden hersteld;
III. Wissen van uw gegevens indien u vindt dat er niet langer een doel of een grond bestaat voor het bewaren van uw gegevens of dat deze in strijd met de wet worden bewaard;
IV. Tijdelijke beperking van het bewaren van uw gegevens, indien u vindt dat deze niet kloppen of in strijd met de wet worden bewaard, of wanneer u deze nodig heeft voor een juridische kwestie of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen het opslaan van de gegevens
V. Het ontvangen van een digitaal bestand van alle persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.
VI. Het recht bezwaar te maken tegen het verzamelen van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt in dat geval binnen vier weken onze schriftelijke beslissing.

Contact

Uw vragen en opmerkingen over dit privacy statement, over de manier waarop BK Professionals B.V. gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt, en verzoeken in het kader van uw privacyrechten kunt u toezenden aan Simone Klepper-van der Gaag via simone@bkprofessionals.nl.

Dit privacyreglement treedt in werking vanaf 25 mei 2018.
Ja